Hiển thị 21–40 của 50 kết quả

-9%
Mã: BCS38

500,000  550,000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 17.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-16%
Mã: BCS18

185,000  220,000

 • Đường kính: 3.2cm
 • Chiều dài: 12cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-16%
Mã: BCS19

185,000  220,000

 • Đường kính: 3.2cm
 • Chiều dài: 12cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-16%
Mã: BCS22

185,000  220,000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 14cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-16%
Mã: BCS16

185,000  220,000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 12cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-13%
Mã: BCS09

260,000  300,000

 • Đường kính: 2cm
 • Chiều dài: 5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-18%
Mã: BCS29

370,000  450,000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 17cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR54
-10%
Mã: BCS24

350,000  390,000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 17cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-9%
Mã: BCS08

455,000  500,000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 11cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-13%
Mã: BCS06

450,000  520,000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-13%
Mã: BCS05

200,000  230,000

 • Đường kính: 3.6cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-10%
Mã: BCS26

450,000  500,000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR41
-25%
Mã: BCS10

120,000  160,000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 6cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-16%
Mã: BCS17

185,000  220,000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 12.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
Mã: BCS07

200,000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-16%
Mã: BCS15

185,000  220,000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 12cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-10%
Mã: BCS11

135,000  150,000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 7cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 1 pin LR41
-11%
Mã: BCS03

160,000  180,000

 • Đường kính: 3.2cm
 • Chiều dài: 7.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-15%
Mã: BCS13

220,000  260,000

 • Đường kính: 3.2cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 1 pin LR41
-13%
Mã: BCS23

450,000  520,000

 • Đường kính: 4.5cm
 • Chiều dài: 20cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44