So sánh Que hậu môn Anal Bead không rungQue hậu môn Anal Bead không rung

Hình ảnh sản phẩm

Thông số sản phẩm

  • Đường kính: 1 cm 1 cm
  • Chiều dài: 23 cm 23 cm
  • Chất liệu chính: Jelly trong suốt Jelly trong suốt
  • Độ mềm dẻo: Siêu mềm Siêu mềm
  • Chống thấm nước:
  • Nguồn điện:
  • Loại điều khiển:
  • Chức năng: Không rung Không rung
Qua lại xem sản phẩm