Hiển thị tất cả 12 kết quả

Vòng inox đeo cu

Sản phẩm
-10%
Mã: V21

450.000  500.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 7.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 7.5cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-16%
Mã: V20

270.000  320.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 4cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-10%
Mã: V19

270.000  300.000

 • Đường kính: 3.3cm
 • Chiều dài: 3.5cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-8%
Mã: V18

370.000  400.000

 • Đường kính: 4.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-8%
Mã: V17

480.000  520.000

 • Đường kính: 5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-6%
Mã: V16

450.000  480.000

 • Đường kính: 4.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-13%
Mã: V15

350.000  400.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-11%
Mã: V14

320.000  360.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-20%
Mã: V13

280.000  350.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-11%
Mã: V12

250.000  280.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-11%
Mã: V11

250.000  280.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-11%
Mã: V10

250.000  280.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung