Hiển thị tất cả 9 kết quả

Âm đạo giả silicon như thật

-24%
Mã: A52

1,300,000  1,700,000

 • Đường kính: 20cm
 • Chiều dài: 25cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Nhiều tốc độ rung
 • Nguồn điện: 2 pin AA
-16%
Mã: A67

2,100,000  2,500,000

 • Đường kính: 8.5cm
 • Chiều dài: 17cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-21%
Mã: A63

750,000  950,000

 • Đường kính: 8cm
 • Chiều dài: 15cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-15%
Mã: A07

850,000  1,000,000

 • Đường kính: 11cm
 • Chiều dài: 16.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Nhiều tốc độ rung
 • Nguồn điện: 2 pin AA
-23%
Mã: A46

750,000  980,000

 • Đường kính: 6.5cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-18%
Mã: A58

1,400,000  1,700,000

 • Đường kính: 9cm
 • Chiều dài: 26cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng:
 • Nguồn điện:
-18%
Mã: A41

600,000  730,000

 • Đường kính: 5.5cm
 • Chiều dài: 13.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-18%
Mã: A39

700,000  850,000

 • Đường kính: 6cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện:
-24%
Mã: A62

600,000  790,000

 • Đường kính: 6cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
 • Nguồn điện: