Vòng cao su

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Vòng cao su tình yêu

Sản phẩm
-14%
Mã: V60

250.000  290.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-5%
Mã: V54

380.000  400.000

 • Đường kính: 2cm
 • Chiều dài: 7.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 7.5cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-13%
Mã: V41

200.000  230.000

 • Đường kính: 1.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-5%
Mã: V39

370.000  390.000

 • Đường kính: 1.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-12%
Mã: V37

300.000  340.000

 • Đường kính: 1.7cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-5%
Mã: V35

380.000  400.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 10cm
 • Chiều dài sử dụng: 10cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR41
-9%
Mã: V34

300.000  330.000

 • Đường kính: 2.8cm
 • Chiều dài: 7cm
 • Chiều dài sử dụng: 7cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR43
-8%
Mã: V31

350.000  380.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 6cm
 • Chiều dài sử dụng: 6cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 7 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-10%
Mã: V08

270.000  300.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 4cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-13%
Mã: V02

350.000  400.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 9cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-11%
Mã: V05

250.000  280.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-10%
Mã: V01

180.000  200.000

 • Đường kính: 1.5cm
 • Chiều dài: 5cm
 • Chiều dài sử dụng: 5cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR41