Vòng silicon

Hiển thị 1–25 của 33 kết quả

Vòng silicon cho nam

Sản phẩm
-13%
Mã: V59

650.000  750.000

 • Đường kính: 4.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Kích thích bằng xung điện
 • Nguồn điện: 2 pin AAA
-9%
Mã: V58

800.000  880.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 9cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung liếm
 • Nguồn điện: Pin sạc
-6%
Mã: V57

750.000  800.000

 • Đường kính: 2.8cm
 • Chiều dài: 7cm
 • Chiều dài sử dụng: 7cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 3 kiểu rung xoay
 • Nguồn điện: Pin sạc
-10%
Mã: V56

1.400.000  1.550.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 11.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 11.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 5 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
Mã: V55
900.000
 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 9cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-5%
Mã: V53

520.000  550.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 8cm
 • Chiều dài sử dụng: 8cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR44
Mã: V52
450.000
 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 5cm
 • Chiều dài sử dụng: 5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR44
-3%
Mã: V51

350.000  360.000

 • Đường kính: 1.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-8%
Mã: V50

4.500.000  4.900.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 17cm
 • Chiều dài sử dụng: 17cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Vô số kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-11%
Mã: V49

1.200.000  1.350.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Vô số kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-8%
Mã: V48

1.700.000  1.850.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 9.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 9.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Vô số kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
Mã: V47
750.000
 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 9 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
Mã: V46
800.000
 • Đường kính: 4.2cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-10%
Mã: V45

650.000  720.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 20cm
 • Chiều dài sử dụng: 20cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 1 pin AAA
-12%
Mã: V44

500.000  570.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 29cm
 • Chiều dài sử dụng: 24cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR41
-9%
Mã: V42

320.000  350.000

 • Đường kính: 2cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-15%
Mã: V40

280.000  330.000

 • Đường kính: 2.2cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-14%
Mã: V38

300.000  350.000

 • Đường kính: 2cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-14%
Mã: V36

250.000  290.000

 • Đường kính: 3.2cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-10%
Mã: V33

1.400.000  1.550.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 8cm
 • Chiều dài sử dụng: 8cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 25 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-5%
Mã: V32

380.000  400.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 9cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-12%
Mã: V30

300.000  340.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 9cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-7%
Mã: V29

250.000  270.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-11%
Mã: V28

1.200.000  1.350.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 8cm
 • Chiều dài sử dụng: 8cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 25 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-9%
Mã: V27

680.000  750.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 8.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 8.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 7 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc