Vòng đeo tinh hoàn

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Vòng đeo tinh hoàn

Sản phẩm
-14%
Mã: V60

250.000  290.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-13%
Mã: V59

650.000  750.000

 • Đường kính: 4.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Kích thích bằng xung điện
 • Nguồn điện: 2 pin AAA
Mã: V55
900.000
 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 9cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-5%
Mã: V54

380.000  400.000

 • Đường kính: 2cm
 • Chiều dài: 7.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 7.5cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
Mã: V47
750.000
 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 9 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-10%
Mã: V45

650.000  720.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 20cm
 • Chiều dài sử dụng: 20cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 1 pin AAA
-5%
Mã: V39

370.000  390.000

 • Đường kính: 1.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-14%
Mã: V38

300.000  350.000

 • Đường kính: 2cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-14%
Mã: V36

250.000  290.000

 • Đường kính: 3.2cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-9%
Mã: V34

300.000  330.000

 • Đường kính: 2.8cm
 • Chiều dài: 7cm
 • Chiều dài sử dụng: 7cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR43
-10%
Mã: V33

1.400.000  1.550.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 8cm
 • Chiều dài sử dụng: 8cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 25 kiểu rung
 • Nguồn điện: Pin sạc
-8%
Mã: V31

350.000  380.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 6cm
 • Chiều dài sử dụng: 6cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 7 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-12%
Mã: V30

300.000  340.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 9cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-7%
Mã: V29

250.000  270.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-8%
Mã: V18

370.000  400.000

 • Đường kính: 4.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-8%
Mã: V17

480.000  520.000

 • Đường kính: 5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-6%
Mã: V16

450.000  480.000

 • Đường kính: 4.5cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: Inox
 • Chức năng: Không rung
-13%
Mã: V02

350.000  400.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 9cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 10 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR44
-11%
Mã: V05

250.000  280.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung