Dương vật giả đặc ruột (cho nữ & les)

Hiển thị tất cả 21 kết quả

Dương vật giả có dây đeo cho nữ & Lesbian

Sản phẩm
-10%
Mã: D254

1.800.000  2.000.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 20cm
 • Chiều dài sử dụng: 16cm
 • Chất liệu: Silicon nguyên khối
 • Chức năng:
 • Nguồn điện: Pin sạc
-11%
Mã: D253

1.600.000  1.800.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 14cm
 • Chất liệu: Silicon nguyên khối
 • Chức năng: Không rung
-13%
Mã: D252

450.000  520.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chiều dài sử dụng: 9cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-9%
Mã: D251

1.000.000  1.100.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 14cm
 • Chất liệu: Silicon 2 lớp
 • Chức năng: Không rung
-14%
Mã: D250

950.000  1.100.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 18cm
 • Chiều dài sử dụng: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-6%
Mã: D249

850.000  900.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 15cm
 • Chiều dài sử dụng: 13cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Nhiều kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin AA
-13%
Mã: D247

1.300.000  1.500.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 12.5cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 3 kiểu ngoáy + 10 kiểu rung + Toả nhiệt ấm nóng
 • Nguồn điện: Pin sạc & Pin 23A 12V (remote)
-7%
Mã: D246

650.000  700.000

 • Đường kính: 2.3cm
 • Chiều dài: 14cm
 • Chiều dài sử dụng: 12cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-5%
Mã: D245

750.000  790.000

 • Đường kính: 2.7cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chiều dài sử dụng: 12cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-12%
Mã: D244

750.000  850.000

 • Đường kính: 3.2cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 12cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-6%
Mã: D243

750.000  800.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 15cm
 • Chiều dài sử dụng: 15cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-8%
Mã: D242

550.000  600.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 7cm
 • Chiều dài sử dụng: 7cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Không rung
-10%
Mã: D237

750.000  830.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 20cm
 • Chiều dài sử dụng: 15cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Nhiều tốc độ xoay ngoáy
 • Nguồn điện: 2 pin AA
-11%
Mã: D236

850.000  950.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 15cm
 • Chiều dài sử dụng: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Nhiều tốc độ rung
 • Nguồn điện: 2 pin AA
-14%
Mã: D218

950.000  1.100.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 18cm
 • Chiều dài sử dụng: 15.5cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Nhiều tốc độ rung
 • Nguồn điện: 2 pin AA
-12%
Mã: D02

750.000  850.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 13cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Nhiều tốc độ rung
 • Nguồn điện: 2 pin AA
-18%
Mã: D03

900.000  1.100.000

 • Đường kính: 3.2cm
 • Chiều dài: 18cm
 • Chiều dài sử dụng: 12cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: 7 kiểu rung xoay
 • Nguồn điện: 4 pin AAA
-7%
Mã: D216

650.000  700.000

 • Đường kính: 2.8cm
 • Chiều dài: 11cm
 • Chiều dài sử dụng: 11cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-19%
Mã: D01

650.000  800.000

 • Đường kính: 2.7cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 13cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Không rung
-15%
Mã: D112

850.000  1.000.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 18cm
 • Chiều dài sử dụng: 10cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Nhiều tốc độ rung
 • Nguồn điện: 2 pin AA
-13%
Mã: D76

850.000  980.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 13cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Không rung