Hiển thị 1–20 của 31 kết quả

Bao cao su có gai

Sản phẩm
-20%
Mã: B104

200.000  250.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 7cm
 • Chiều dài sử dụng: 7cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-8%
Mã: B99

230.000  250.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chiều dài sử dụng: 10cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR44
-9%
Mã: B98

210.000  230.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 14cm
 • Chiều dài sử dụng: 12cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-5%
Mã: B95

550.000  580.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 13.3cm
 • Chiều dài sử dụng: 10cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 1 pin CR2032
-6%
Mã: B93

500.000  530.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 10cm
 • Chiều dài sử dụng: 10cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 1 pin CR2032
-10%
Mã: B87

270.000  300.000

 • Đường kính: 2.5cm
 • Chiều dài: 11cm
 • Chiều dài sử dụng: 8cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-6%
Mã: B84

450.000  480.000

 • Đường kính: 1.8cm
 • Chiều dài: 7cm
 • Chiều dài sử dụng: 7cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-14%
Mã: B78

250.000  290.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 14.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 13.5cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Không rung
-14%
Mã: B77

250.000  290.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 12.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 12cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: Không rung
-11%
Mã: B76

400.000  450.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 15cm
 • Chiều dài sử dụng: 10cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR41
-9%
Mã: B75

400.000  440.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-4%
Mã: B72

480.000  500.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 18cm
 • Chiều dài sử dụng: 13cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-10%
Mã: B66

450.000  500.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 16cm
 • Chiều dài sử dụng: 12cm
 • Chất liệu: Silicon
 • Chức năng: Không rung
-8%
Mã: B63

370.000  400.000

 • Đường kính: 4cm
 • Chiều dài: 14cm
 • Chiều dài sử dụng: 10cm
 • Chất liệu: TPR
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR41
-5%
Mã: B53

400.000  420.000

 • Đường kính: 3.7cm
 • Chiều dài: 14.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 11.5cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-13%
Mã: B50

450.000  520.000

 • Đường kính: 4.2cm
 • Chiều dài: 14cm
 • Chiều dài sử dụng: 11cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 2 pin LR44
-5%
Mã: B46

380.000  400.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 13.5cm
 • Chiều dài sử dụng: 12.5cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: 1 kiểu rung
 • Nguồn điện: 3 pin LR41
-17%
Mã: B45

250.000  300.000

 • Đường kính: 3.5cm
 • Chiều dài: 13cm
 • Chiều dài sử dụng: 12cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-7%
Mã: B44

280.000  300.000

 • Đường kính: 3.8cm
 • Chiều dài: 14cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung
-14%
Mã: B42

300.000  350.000

 • Đường kính: 3cm
 • Chiều dài: 14cm
 • Chiều dài sử dụng: 14cm
 • Chất liệu: TPE
 • Chức năng: Không rung